Press - CoD2 - eSuba a nEph v EC; názory účastníků

#modrakrev