dreez: Mám dávat hlavy, být v eSubě je nepopsatelné

#modrakrev