defeaters: znovuzrození ve stylu eraisers

#modrakrev